ФОРТ

структура

Ф - фортуна

О - охоплення радістю всіх і завжди

Р - репетиція дорослого життя

Т - творча співдружність дітей та дорослих

Закони фортівців:

Клопітливо збирати скарб знань;

Приносити користь і радість іншим;

Берегти здоров’я своє і оточуючого світу;

Чесно і відповідально відноситися до обраної справи;

Разом організовувати, творити разом;

Сперечатися і доводити;

Захищати членів організації;

Залучати дорослих до діяльності і допомоги;

Набиратися досвіду самоврядування у інших, ділитися своїм;

Приносити славу рідній Україні, гімназії.

Структура Форту:

Президент;

Прем'єр міністр;

Президент початкової школи;

Кабінет міністрів „Фортуна”:

- Міністр турботи;

- Міністр преси;

- Міністр спорту;

- Міністр дозвілля;

Звітність

Основні напрямки роботи учнівської організації „Форт”:

- Формування свідомого бажання здобуття знань;

- Формування активної життєвої позиції та вміння плідно проводити дозвілля;

- Формування активної громадянської позиції;

- Формування комунікативних навичок та вмінь цивілізованого обміну інформацією;

- Формування свідомого бажання дотримання правил внутрішнього розпорядку гімназії.

Учнівська організація самоврядування відіграє значну роль у гімназійному житті, її основними завданнями є:

- розширення діяльності дорослих і дітей;

- творчий пошук;

- виявлення ініціативи;

- можливість навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.

В гімназії реалізуються дитячі проекти:

Проект „Шефська допомога”

Проект „Милосердя”

Проект „Дозвілля”

Проект „За здоровий спосіб життя”

Проект „Шкільна преса”

З метою активізації учнівського самоврядування, підтримки та розвитку творчих здібностей учнів в гімназії запроваджено конкурс „Кращий клас Форту”. Конкурс проводиться протягом навчального року серед усіх класів. Його підсумки підводяться Радою міністрів учнівської організації самоврядування раз на семестр, переможці за підсумками року нагороджуються призами (в багатьох номінаціях – в залежності від набраних балів певного роду діяльності).

Статут

СТАТУТ

Учнівської організації самоврядування

«ФОРТ»

Київської гімназії №287

Святошинського району, міста Києва

(внесено корективи у грудні 2020 року)

Виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свободи людини, гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в гімназії, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Батьківщиною, власною совістю, попереднім, нинішнім, майбутнім поколіннями учнів гімназії створено цей Статут – основний закон учнівського самоврядування «ФОРТ» Київської гімназії №287 Святошинського району міста Києва

РОЗДІЛ І

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – реалізація статей Конвенції ООН «Про права дитини». Головна мета учнівського самоврядування: формування в учнів соціальної активності, соціальної відповідальності, загальнолюдських моральних цінностей, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування є Прапор, Герб, Гімн

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі:

- Президент

- Прем’єр-міністр

Кабінет міністрів:

· Преси

· Турботи

· Спорту

· Дозвілля

- Президія молодшої школи

- Секретаріат учнівського самоврядування

- Рада старост гімназії

- Самоврядування класів

Стаття 5

Учнівське самоврядування активно співпрацює з Адміністрацією гімназії, Батьківським самоврядуванням, Учительським самоврядуванням, а також представляє нашу гімназію в Районній асоціації «Старшокласник» та активно співпрацює з органами місцевого самоврядування

Стаття 6

Про кабінет учнівського самоврядування

Кабінет учнівського самоврядування – місце для вільної творчості усіх членів кабінету міністрів. Тут проводяться збори, працюють та відпочивають міністри, створюються нові ідеї для покращення життя у стінах гімназії. Доступ до кабінета мають усі члени учнівського самоврядування та адміністрація гімназії. Президент та адміністрація гімназії не має права використовувати кабінет у інших цілях та передавати його комусь, окрім самоврядування.

РОЗДІЛ ІІ

Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в гімназії, має право:

o Реалізовувати права, гарантовані Конвенцією «Про права дитини»

o Вільно висловлювати свою думку, поважаючи при цьому гідність і свободу інших

o Пропонувати свої ідеї Кабінету міністрів або ж на Раді Старост гімназії

o Брати участь в будь-яких сферах гімназійного життя та ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки, секції і т.д)

o Обирати гуртки, секції за власними інтересами та бажаннями

o Висувати кандидатуру в будь-який орган гімназійного самоуправління

o Бути активним діячем суспільного життя, та брати участь у районних та місцевих заходах

Стаття 2

Кожен, хто навчається в гімназії, зобов’язаний:

o Пройти курс навчання – отримати базову та загальну середню освіту

o З метою забезпечення якісної освіти виконувати вимогм вчителів по вивченню навчального матеріалу

o Надавати документи, що пояснюють причини відсутності на уроках

o Дотримуватися норм Статуту гімназії та суспільних правил етичної поведінки

Стаття 3

Особистість кожного, хто навчається та працює в гімназії, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати її здоров’ю, обмежувати її права, принижувати честь та гідність (відповідно до Конституції України)

РОЗДІЛ ІІІ

Структура учнівського самоврядування «ФОРТ»

Стаття 1

Президент учнівського самоврядування

1. Президент гімназії є головою учнівського колективу і виступає від його імені на шкільних, районних та місцевих зборах.

2. Президент гімназії обирається учнями на основі загального рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування строком на 1 рік. Президент має право балотуватися на 2 термін, якщо кандидати на цей пост були відсутні. Якщо кандидат у

3. На пост президента гімназії, може балотуватися учень, який досяг віку 14 років, є активним учасником гімназійних справ, має гарну успішність з навчальних предметів.

4. Президент гімназії є головою Ради старост гімназії

5. Президент гімназії:

· співпрацює з директором, адміністрацією, педагогами, а також з партнерами гімназії;

· вносить на розгляд Ради старост гімназії питання, що турбують учнів, а також, безпосередньо, дає завдання класам на цих зборах та очолює парламент;

· має право ініціювати зміни, що стосуються навчання, дозвілля, а також комфортного перебування учнів у стінах гімназії;

· бере участь у комісії з захисту прав дитини;

· не має права передавати свої повноваження іншим особам;

· координує діяльність міністерств, президії молодшої школи, секретаріату;

· відповідає за підготовку майбутніх лідерів та керівників самоврядування у гімназії. Є лідером!;

· Рішення Президента з питань учнівського самоврядування є незалежні від рішень адміністрації гімназії;

· Президента має право звільнити будь кого з посади міністра учнівського самоврядування

· Створює власний кабінет міністрів та представляє його на перших зборах

6. Повноваження Президента гімназії припиняється у разі:

· відставки;

· неможливості виконання своїх повноважень, через проблеми зі здоров’ям;

· усунення з поста в порядку Імпічменту;

· закінчення гімназії

7. Президент може бути усунений з посади в порядку Імпічменту. Імпічмент відбувається в два етапи:

1)Питання про усунення Президента гімназії з поста ініціюється більшістю (50% + 1) членів кабінету міністрів ФОРТ

2)Подальше рішення приймається Радою старост гімназії. Якщо рішення прийнято більшістю ( 3/4 від складу Ради) – Президент лишає посаду.

Стаття 2

Прем’єр-міністр

Прем’єр- міністр:

- допомагає Президенту виконувати його обов’язки, є його «правою рукою»

- за відсутності Президента виконує його керівну роль;

- на рівні з Президентом бере участь у районних та міських заходах, активно співпрацює з партнерами гімназії, батьківським та учительським самоврядуваннями;

- незалежно від Президента, може пропонувати питання на розгляд Ради старост гімназії;

- проводить моніторинг з присутності лідерів на зборах, їх активну участь у заходах, формує список для конкурсу «Найкращий лідер ФОРТу»;

Стаття 3

Міністерства Форту (Кабінет міністрів)

1. Міністерство спорту:

- допомагає вчителям фізкультури у проведенні різних змагань та турнірів формуванні команди тощо;

- пропагує активний спосіб життя для молоді;

- Створює танець для учнівського самоврядування «ФОРТ» на свято Краса та здоров’я;

- проводить динамічні перерви та фізкультхвилинки;

- Має право проводити позашкільні заходи (гуртки, змагання, тренування тощо за згоди адміністрації гімназії)

- подає пропозиції та скарги на розгяд учнівського самоврядування;

2. Міністерство преси:

- збирає і оформлює інформацію про діяльність гімназії, займається створенням газети « Новини ФОРТу»;

- займається головним Прес центром та прес центром учнівського самоврядування нашої гімназії;

- займається пошуком матеріалу для шкільного аккаунтів у соціальних мережах;

- залучає учнів гімназії до співпраці з міністерством, участі у різноманітних конкурсах, вікторинах, тощо;

- термінова інформація з життя гімназії подається у вигляді оголошень чи повідомлень на Прес центрі;

- члени міністерства вільні у виборі форм і методів своєї діяльності;

- подає пропозиції та скарги на розгляд учнівського самоврядування;

3. Міністерство дозвілля:

- організовує проведення заходів у гімназії та класах;

-розподіляє між класами та учнями доручення з підготовки цих заходів;

- оформлює приміщення гімназії для проведення культурних заходів;

- допомагає адміністрації у складанні Виховного плану на наступний рік;

- вивчає побажання щодо організації та проведення культурних заходів;

- організовує проведення конкурсів та оглядів художньої самодіяльності, КВК

- підраховує бали в конкурсі «Найкращий клас ФОРТу» та активно веде стенд з балами для цього конкурсу;

4. Міністерство турботи:

- організовує проведення тематичних бесід у гімназії.

- залучає учнів до участі у благодійних акціях;

- слідкує за роботою шефів, виставляє додаткових бали за шефство;

- допомагає адміністрації школи, та класним керівникам у вирішенні їх питань;

- слідкує за комфортним перебуванням учнів у гімназії, подає пропозиції та скарги на розгляд учнівського самоврядування;

Стаття 4

Секретаріат учнівського самоврядування

Секретаріат виступає як самостійний орган учнівського самоврядування ФОРТ. Посаду займає секретар, який обирається кабінетом міністрів та Президентом гімназії.

Секретаріат:

- захищає права та гідність учнів та працівників гімназії, розбирає скарги та пропозиції всіх членів гімназійного самоврядування;

- проводить документообіг, складає протоколи зборів учнівського самоврядування та старостатів, веде архів у кабінеті самоврядування;

- організовує роботу по забезпеченню проведення запланованих заходів;

- організовує збір внесків УС «ФОРТ»;

- Допомагає адміністрації гімназії у архівізації;

Стаття 5

Президент молодшої школи

Президія молодшої школи виступає як самостійний орган учнівського самоврядування ФОРТ. Посаду займає Президент молодшої школи, який обирається кабінетом міністрів та Президентом гімназії.

Президент молодшої школи:

- залучає молодшу школу у активне життя гімназії;

- створює та випускає газету для молодшої школи «ФОРТ KIDS»;

- збирає інформацію для Прес центру молодшої школи;

- підраховує бали в конкурсі «Найкращий клас молодшої школи» та активно веде стенд з балами для цього конкурсу;

- надає інформіцію міністреству Преси для соціальних мереж та газети «Новини ФОРТу»;

- проводить різноманітні конкурси, виявляє талант учнів;

- готує майбутніх лідерів, виховує у них почуття відповідальності;

Стаття 6

Рада старост гімназії (гімназійний парламент)

1. Рада старост гімназії є органом шкільного самоврядування учнів Київської гімназії №287.

2. Склад ради старост гімназії – учні 4-х – 11-х класів, які обираються своїми класами строком на 1 рік. Членами Ради старост є старости класів та їх заступники.

3. Участь у роботі парламенту учні беруть у вільний від навчання час. Засідання проводиться щотижня, де старости дізнаються інформацію про майбутні заходи та вирішують поточні питання щодо життя гімназії.

4. Члени парламенту мають право вільного висловлювання

5. Засідання парламенту проходять відкрито

6. Повноваження Ради старост гімназії:

- внесення пропозицій адміністрації гімназії з приводу навчання та дозвілля;

-координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи парламенту;

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

- члени Ради піклуються про молодших школярів, організовують акції з благодійності

- внесення на розгляд питань, що турбують учнів гімназії;

- Рада старост гімназії має право вносити зміни і доповнення до Положення про Раду старост гімназії.

РОЗДІЛ IV

Вибори президента гімназії

Стаття 1

Загальні положення

1. Президент обирається строком на 1 рік ( крім випадків зазначених у першій статті третього розділу Статуту учнівського самоврядування)

2. Вибори Президента гімназії проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права за таємного голосування

3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного висування кандидатів 8-10 класами гімназії. Право висувати кандидата в Президенти гімназії має кожен класний колектив. Кожен клас може висувати декілька кандидатів в Президенти.

4. Право обирати Президента мають 4-11 класи гімназії

5. Кандидату, який балотується в президенти має виповнитися 14 років на день виборів, і він є учнем цієї гімназії

6. Кожен виборець має лише 1 голос

7. Голосування на виборах є таємним

Стаття 2

Організація та проведення виборів

1. Для проведення голосування створюється виборча комісія, призначається Голова ВК та секретар

2. Виборча комісія:

· складає списки виборців;

· проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;

· встановлює форму виборчого бюлетеня

· встановлює результати виборів і оголошує їх не пізніше наступного дня

3. Повідомлення про обирання Президента оголошується Головою виборчої комісії через Прес центр;

4. Президенту школи вручається відповідне посвідчення

5. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більшість учнів, що взяли участь у голосуванні;

6. Вибори вважаються дійсним, якщо в них взяло участь 50% виборців гімназії

7. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори

8. Кожен кандидат має заповнити відповідні документи за положенням про вибори Президента гімназії, що склала адміністрація гімназії;

9. Після оголошення переможця, Президент гімназії урочисто передає свої положення переможцю, та передає йому відповідні відзнаки Президента гімназії.

10. Переможець виборів урочисто присягає перед учнями гімназії

Стаття 3

Передвиборча агітація

1. Перед початком передвиборчої агітації Президент гімназії та його команда дає урочисту конференцію, де звітує про досягнення та наробки цьогорічної команди учнівського самоврядування.

2. Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право вести передвиборчу агітацію;

3. Кандидат за допомогою ініціативної групи:

· повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією та інформацією про себе

· підготувати передвиборчу програму не більше як на 1 сторінку формату А4

· може здійснювати інші агітаційні заходи

4. Права кандидата у Президенти під час проведення агітаційної кампанії:

· відвідувати класи, у яких кандидат планує провести кампанію

· проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час

За тиждень до виборів, кандидати проводять конференцію, де ще раз зачитують свою програму та проводять агітаційну програму для Ради старост гімназії .