Працівників

Структура

Звітність

Кол.Договір.pdf

Профспілка

Методична тема, над якою працює колектив Київської гімназії № 287

(2021-2026 р.)

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

I. ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

II.ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП

III. АПРОБАЦІЙНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЕТАП

IV. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ, ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП